Πολιτική Ιδιωτικότητας

Ιδιοκτησία

Η παρούσα ιστοσελίδα με ηλεκτρονική διεύθυνση http://annaangelidou.gr ανήκει στην Άννα Αγγελίδου, Δικηγόρο, Διαπιστευμένη Μεσολαβήτρια, Θερμοπυλών 7, 2ος όροφος, σταθερό τηλέφωνο 25410–75788, κινητό τηλέφωνο 6976–708601, e-mail: aangelidou(at)gmail(.)com

Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα

Δεν συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε την επιλογή σας ότι αποδέχεστε την χρήση των cookies και ό,τι έχετε ενημερωθεί για την πολιτική ιδιωτικότητάς μας.

Google Analytics

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics. Τα δεδομένα που καταγράφει η υπηρεσία είναι ανώνυμα και αφορούν στοιχεία επισκεψιμότητας για κάθε επισκέπτη, όπως σελίδες που επισκέπτεται ένας χρήστης, χρόνος παραμονής σε κάθε σελίδα και γεωγραφική προέλευση των προβολών. Με τη χρήση της ιστοσελίδας δηλώνετε ότι αποδέχεσθε την καταγραφή των δεδομένων αυτών.

Google Maps

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Maps. Τα δεδομένα που καταγράφει η υπηρεία εάν δεν είστε συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό σας Google μπορεί να είναι πληροφορίες που συλλέγουνε με μοναδικά αναγνωριστικά που συνδέονται με το πρόγραμμα περιήγησης, την εφαρμογή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Όταν είστε συνδεδεμένοι, συλλέγουνε επίσης πληροφορίες που αποθηκεύουνε με τον λογαριασμό σας Google, τις οποίες χειρίζονται ως προσωπικά στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική των υπηρεσιών Google, επισκεπτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://policies.google.com/privacy/update.

Περισσότερες πληροφορίες

Προστασία ιστοσελίδας

Διενεργούμε συχνούς ελέγχους για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία της.

Τι θα συμβεί σε περίπτωσης παραβίασης της ιστοσελίδας

Σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση της ιστοσελίδας, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα δεδομένα των επισκεπτών.