Διατηρούμε συνεργάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Επίσης συνεργαζόμαστε με την ασφαλιστική εταιρεία ERGO-HELLAS.

ERGO